സിപിഎം ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടിതന്നെ – കെ വേണുവിന് മറുപടി

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവര്‍ത്തനം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ എന്നല്ല സിപിഎം നിലപാട് ! അവരുടെ ലക്ഷ്യം ‘ തൊഴിലാളിവര്‍്ഗ സര്‍വ്വാധിപത്യവും ഏകപാര്‍ട്ടി ഭണവുമാണ്’, ഇവിടത്തെ ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് അടവുമാത്രമാണ്.’ ഇക്കാര്യം വേണു ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്ന് തെറ്റായി പറയുന്നതാണോ ? എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ ‘ സിപിഎം ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടി അല്ല. ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കാത്ത പാര്‍ട്ടിക്ക് ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടിയാകാനാകില്ല’എന്ന വേണുവിന്റെ നിഗമനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല !

അഞ്ചു വര്ഷം കൂടുമ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അടുത്ത ഭരണാധികാരികളെ നിശ്ചയിക്കാനാണ് ! കേരളമുണ്ടായി 63 വര്‍ഷമായിഇത് തുടരുന്നു ! ഇത് പ്രത്യേകം പറയാന്‍ കാരണം ‘ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയില്‍ തുടര്‍ഭരണം എന്നത് പുതുമയുള്ള വിഷയമല്ല’എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ! മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായാലും ഗവര്‍ണര്‍ ഭരണമായാലും ഭരണം തുടരും .തുടര്ഭരണം ആണെന്നര്‍ത്ഥം !

ഒരേ പാര്‍ട്ടിയുടേയോ പാര്‍ട്ടിയുടെയോ മന്ത്രിസഭ തുടരുന്നതിനാണ് തുടര് ഭരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ വ്യക്തതക്കു വേണ്ടിയോ അത് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് പൊതു ലേഖനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഭംഗി ! കേരളത്തില്‍ സപ്തകക്ഷി ഐക്യമുന്നണി ഭരണം തകര്‍ന്നതിനു ശേഷം 1969 മുതല്‍ 1979 വരെ പത്തുവര്‍ഷം തുടര്‍ഭരണം തന്നെ ആയിരുന്നു ! അതിനാല്‍ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയില്‍ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ ധാരണകള്‍ ഉണ്ടാക്കും !’ കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ഭരണം എന്നത് പുതുമയുള്ള വിഷയമല്ല’ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ശരി .

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവര്‍ത്തനം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ എന്നല്ല സിപിഎം നിലപാട് ! അവരുടെ ലക്ഷ്യം ‘ തൊഴിലാളിവര്‍്ഗ സര്‍വ്വാധിപത്യവും ഏകപാര്‍ട്ടി ഭണവുമാണ്’, ഇവിടത്തെ ജനാധിപത്യസംവിധാനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് അടവുമാത്രമാണ്.’ ഇക്കാര്യം വേണു ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്ന് തെറ്റായി പറയുന്നതാണോ ? എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ ‘ സിപിഎം ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടി അല്ല. ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കാത്ത പാര്‍ട്ടിക്ക് ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടിയാകാനാകില്ല’എന്ന വേണുവിന്റെ നിഗമനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല !

1964 -ല്‍ രൂപം കൊണ്ടത് മുതല്‍ നടന്ന എല്ലാ ലോക്‌സഭാ , അസംബ്ലി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പങ്കെടുത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടി ‘ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കാത്ത’പാര്‍ട്ടിയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കില്‍ എന്തോ വലിയ തകരാര്‍ ഉണ്ട് ! ‘ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ രാഷ്ട്രീയമായി അംഗീകരിക്കാത്ത’പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു വേണുവിന്റെ സി പി ഐ എം എല്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയായേനെ ! ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടിയായിരുന്നു അത് ! മാത്രമല്ല അന്ന് അവരുടെ പ്രധാന സി പി എം വിമര്‍ശനം അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ‘തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യാമോഹമുള്ള’ ഒരു പാര്‍ട്ടി എന്നായിരുന്നു ! ഇന്ന് ഈ ലേഖനത്തില്‍ സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വഭാവം തന്റെ പഴയ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണോ ?

ദി ക്രിട്ടിക് ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക

‘അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് ഏകപാര്‍ട്ടി ഭരണം നടപ്പാക്കുക എന്ന ദീര്‍ഘകാലലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അവര്‍ക്ക് ജനാധിപത്യം.’എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അവരുടെ രേഖകളിലോ പരിപാടിയിലോ അങ്ങിനെ ഒരു ലക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത ലേഖകനുണ്ട് ! ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ആ ഒരു ബാധ്യത അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നില്ല. സി പി എമ്മിന്റെ പരിപാടി പൊതു മണ്ഡലത്തില്‍ ലഭ്യമായ ഒരു രേഖയാണ് ! അങ്ങിനെ ഒരു ലക്ഷ്യം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ കാണുമല്ലോ. എന്നാല്‍ ഇന്നുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനം സംരക്ഷിക്കുക , വിപുലമായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് !

‘ജനകീയ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും സമാധാനപരമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവര്‍ത്തനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി (മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്) യത്‌നിക്കുന്നു. ശക്തമായ ഒരു ബഹുജന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടും പാര്‍ലമെന്ററി-പാര്‍ലമെന്റേതര സമരരൂപങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പിന്തിരിപ്പന്‍ ശക്തികളുടെ എതിര്‍പ്പിനെ അതിജീവിക്കാനും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങള്‍ സമാധാനപരമായ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ കൈവരിക്കാനും തൊഴിലാളിവര്‍ഗവും അതിന്റെ സഖ്യശക്തികളും പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെന്തായാലും ജനാധിപത്യത്തിനുവേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരങ്ങളില്‍ സാര്‍വത്രിക വോട്ടവകാശം, പാര്‍ലമെണ്ട്, സംസ്ഥാന നിയമസഭകള്‍ എന്നിവയെ ആയുധങ്ങളാക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പാര്‍ലമെന്ററി വ്യവസ്ഥ, ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ വര്‍ഗഭരണത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണെങ്കില്‍തന്നെയും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗവും അത് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ കാത്തുരക്ഷിക്കാനും ഒരളവുവരെ ഭരണകാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നതിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സാമൂഹ്യപുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്നതിനും അത് ചില അവസരങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മേലെഴുതിയതു അവരുടെ പരിപാടിയില്‍ നിന്ന് എടുത്തെഴുതിയതാണ് ! നടപ്പാക്കുന്ന വ്യക്തികളില്‍ ഏതെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലയില്‍ സി പി എം ജനാധിപത്യ പാര്‍ട്ടിയല്ല എന്ന വേണുവിന്റെ വിമര്‍ശനം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ! പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍സ് ഓഫ് കമ്യുണിസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഏംഗല്‍സ് പറയുന്നു ‘എല്ലാത്തിലുമുപരി അത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കും അത് വഴി തൊഴിലാളി വര്‍ഗത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ മേല്‍ക്കോയ്മ സൃഷ്ടിക്കും ‘ Above all, it will establish a democratic constitution, and through this, the direct or indirect dominance of the proletariat.- Friedrich Engels, Principles of Communism’)

ദി ക്രിട്ടിക് യു ട്യൂബ് ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ക്ളാസ് സ്ട്രഗിള്‍ ഇന്‍ ഫ്രാന്‍സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയില്‍ ഏംഗല്‍സ് പറയുന്നു ‘തൊഴിലാളി വര്‍ഗ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യപടി പ്രോലിറ്റേറിയറ്റിനെ ഭരണവര്‍ഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയാണ് ! ജനാധിപത്യത്തിനും പ്രായപൂര്‍ത്തി വോട്ടവകാശത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സമരം വിജയിപ്പിക്കുകയാണ് പോരാളി പ്രോലിറ്റേറിയറ്റിന്റെ പ്രഥമവും ഏറ്റവുംപ്രധാനവും ആയ ലക്ഷ്യം . (‘the first step in the revolution by the working class, is to raise the proletariat to the position of ruling class, to win the battle for democracy’ and universal suffrage, being ‘one of the first and most important tasks of the militant proletariat’)

പ്രായപൂര്‍ത്തി വോട്ടവകാശം ലോകത്തു തന്നെ അപൂര്‍വമായ ഒരു കാലത്തു ജനാധിപത്യവും പ്രായപൂര്‍ത്തി വോട്ടവകാശവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മാര്‍ക്‌സിനെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത് ! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ നിലപാട് ലോകം ആകെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് ! ഇത്ര പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു നിലപാടിനെ യാതൊരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തും ഇല്ലാതെയാണ് കേരളത്തിലെ വലിയ മാര്‍ക്‌സിസ്‌റ് എന്ന് പേരുകേട്ട കെ വേണു താഴെ പറയും പോലെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് !

‘കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയുടെ ഭാഗമായി കാണാന്‍ ശ്രമി്ച്ചിട്ടില്ല. മാര്‍ക്സ് പോലും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക പരാജയത്തിന്റെ അടിത്തറതന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാതിരുന്നതാണ്. ജനാധിപത്യമെന്നത് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ വിനിമയ പ്രക്രിയയുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറാന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട്. അതാണവരുടെ തകര്‍ച്ചക്കു കാരണം. ‘

കമ്യുണിസം ‘റൊമാന്റിക് ‘ആയി കാണുകയും ആത്മനിഷ്ഠമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കെ വി എന്ന് 75 -ല്‍ സഖാവ് ഹാരി എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അതുകാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. ഫലത്തിലത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഫാസിസമാണ് തുടങ്ങിയ വേണുവിന്റെ നിഗമനങ്ങളും കേരളത്തിലെ തുടര്‍ഭരണം ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണകരമാകില്ല എന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും തെറ്റും തള്ളിക്കളയാവുന്നതുമാണ് ! മൂന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫോര്‍മേഷന്‍സ് മത്സരിക്കുമ്പോള്‍ അതിലേതു ജയിക്കണം എന്ന വളരെ സ്‌പെസിഫിക് ആയ ചോദ്യം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നില്‍ ഉള്ളു ! ദശകങ്ങളായി സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും നടത്താത്ത കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുന്നണി ഭരണം വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ! അഞ്ചു വര്ഷം കൊണ്ട് അത് കൂടുതല്‍ മോശമായിട്ടേ ഉള്ളു ! ബി ജെ പി യാകട്ടെ ഒരു പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലയില്‍ കേരളത്തില്‍ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുമില്ല ! അതിനാല്‍ എന്തൊക്കെ കുറവുകള്‍ പറയാന്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്‍ ഡി എഫ് മുന്നണി തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് നല്ലതു എന്നാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത് ! അതിനാല്‍ അവരുടെ തുടര്ഭരണം തന്നെ അഭികാമ്യം

also read

തുടര്‍ഭരണമല്ല, സിപിഎം ജനാധിപത്യപാര്‍ട്ടിയാകാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം

സുഹൃത്തെ,
അരികുവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ നില്‍ക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച thecritic.in പത്തു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിന് വായനക്കാരുടേയും സമാനമനസ്‌കരുടേയും സഹകരണം അനിവാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും അതു ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ 2023 - 24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്ക് സംഭാവന എന്ന നിലയില്‍ കഴിയുന്ന തുക അയച്ചുതന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

The Critic, A/C No - 020802000001158,
Indian Overseas Bank,
Thrissur - 680001, IFSC - IOBA0000208
google pay - 9447307829
സ്നേഹത്തോടെ ഐ ഗോപിനാഥ്, എഡിറ്റര്‍, thecritic.in


ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലൈക് ചെയ്യൂ..


Published On

Category: Politics | Tags: , , , , , | Comments: 0 |

'ക്രിട്ടിക്കില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ ലേഖകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്.. അവ പൂര്‍ണ്ണമായും ക്രിട്ടിക്കിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാകണമെന്നില്ല - എഡിറ്റര്‍'

Be the first to write a comment.

Leave a Reply