സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946
Tag archive for ‘preetha shaji\’
pp
By Critic Editor On Wednesday, February 20th, 2019
0 Comments

പ്രീതാഷാജി – പോരാട്ടങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല, അവ സ്ത്രീകളിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു

കേരളത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ സമരചരിത്രം രചിക്കുകതന്നെയാണ്. സമീപകാല കേരള സമരചരിത്രം More...