സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946
Tag archive for ‘p k biju ramya haridas’
ala
By Critic Editor On Saturday, March 30th, 2019
0 Comments

രമ്യയും ബിജുവും മലയാളിയുടെ സവര്‍ണ്ണസ്വത്വവും

വിവാദങ്ങളാല്‍ സമ്പുഷ്ടമാണ് പൊതുവില്‍ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയരംഗം. തെരഞ്ഞെടുപ്പു More...