സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946
Tag archive for ‘NAPM’
yy
By Critic Editor On Thursday, November 1st, 2018
0 Comments

എന്‍എപിഎം നയിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണയാത്ര കേരളത്തില്‍

ഭരണഘടന കത്തിക്കണമെന്നും ലിംഗ തുല്യതയെ കലാപം കൊണ്ട് ചെറുക്കുമെന്നും വിളിച്ചു More...