സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946
Tag archive for ‘dalith’
vvv
By Critic Editor On Friday, December 28th, 2018
0 Comments

എന്തിന് ദളിത് – ആദിവാസി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും ശബരിമല കയറണം

വിഷ്ണു വിജയന്‍ ദളിത് – ആദിവാസി സ്ത്രീകളും, പുരുഷന്‍മാരും എന്തിനാണ് More...

vv
By Critic Editor On Thursday, December 27th, 2018
0 Comments

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂള്‍ കോളേജ് തൊഴിലിടങ്ങള്‍ – ജനാധിപത്യത്തിലെ അയിത്ത അസ്പൃശ്യ ജാതിയിടങ്ങള്‍

എസ് എം രാജ് ജാതി കോളനികള്‍ എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ അത് പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും More...