സിസി ടിവി, മൊബൈല്‍ ജാമര്‍, വാക്കി ടോക്കി, ഹിഡന്‍ ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ വാടകക്കും വില്പനക്കും. പൂനം റഹിം, തൃശൂര്‍. ഫോണ്‍ - 9447672946

പ്രവാസം : പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടും കേരളവും

uae

മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ തകര്‍ന്നു തരിപ്പണമാകുമായിരുന്ന കേരളത്തെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്തിയത് പ്രവാസികളായിരുന്നു. അതിപ്പോഴും തുടരുക തന്നെയാണ്. പ്രവാസികളെ ആശ്രയിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ്ഘടന മികച്ചതാണോ More...

by Critic Editor | Published 1678 days ago
uae
By Critic Editor On Saturday, September 20th, 2014
0 Comments

പ്രവാസം : പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടും കേരളവും

മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. More...